Carska Bara

Specijalni rezervat prirode Stari Begej–Carska bara jedno je od najpoznatijih vodenih staništa u Srbiji. Mozaičnim predelima dominiraju poplavne šume, mrtvaje, plitke bare, najveći tršćaci u Srbiji, plavne livade, stepski pašnjaci i slatine. Okolni ribnjaci među najvećima su u Evropi  i domaćini su ogromnog broja vodenih ptica.


Značajne vrste ptica: mali vranac, vodeni bik, čapljica, velika bela čaplja, žuta čaplja, kašičar, plovka kašikara, patka njorka, grogotovac, belorepan, eja močvarica, osičar, jastreb, barski petlovan, prdavac, sivi barski petlić, belobrka čigra, mali detlić, seoski detlić, vijoglava, rusi svračak, senica vuga, brkata senica, veliki trstenjak, trstenjak mlakar, cvrčić potočar i obični cvrčić.