Pašnjaci velike droplje

Ovaj Specijalni rezervat prirode utočište je poslednjih velikih droplji u Srbiji. Nalazi se na severu Banata, između reke Tise i rumunske granice i obuhvata velike površine pod slatinama, stepama i poljoprivrednim zemljištem.

Značajne vrste ptica: eja livadarka, siva vetruška, stepski soko, prepelica, velika droplja, ždral, ritska sova, pupavac, modrovrana, stepska trepteljka, žuta pliska, obična beloguza, obična travarka, rusi svračak, sivi svračak i velika strnadica.