Dvorac Fantast

Fantast se nalazi u blizini ribnjaka Bečej. Sa tornja dvorca pruža se pogled na nepregledne ravnice, mešovite šume, obradiva zemljišta i polja koji su dom raznim šumskim vrstama. U štalama se takodje mogu videti i odabrana grla čistokrvnih engleskih konja.

Značajne vrste ptica: Kukuvija, Utina (zimi se mogu posmatrati velika zimujuća jata a tu se i gnezdi), Veliki i Srednji detlić, Zlatna vuga, Rusi svračak, Žuti voljić, Velika strnadica.