Deliblatska peščara

Ovaj u Evropi jedinstven predeo sastoji se od 33.000 ha pašnjaka, livada, obradivog zemljišta i mešovite šume na prostranom peskovitom području. Specijalni rezervat prirode ograničen je rekama Dunav, Tamiš i Karaš i predstavlja stanište za brojne retke i ugrožene vrste među kojima su banatski božur, gorocvet, tekunica, slepo kuče, pegavi tvor i vuk.

Značajne vrste ptica: belorepan, krstaš, zmijar, patuljasti orao, crna lunja, riđi mišar, siva vetruška, lastavičar, stepski soko, grlica, kukuvija, kukumavka, ćuk, leganj, pčelarica, modrovrana, pupavac, vijoglava, ćubasta ševa, šumska ševa, bregunica, stepska trepteljka, pirgasta grmuša, rusi svračak, sivi svračak, vuga i velika strnadica.