Zasavica

Specijalni rezervat prirode prostire se duž 33 km toka reke Zasavice. Područjem dominiraju rečna staništa okružena mozaikom bara, plavnih šuma, zabrana hrasta, topole i vrbe, poljoprivrednog zemljišta i pašnjaka. Zasavica je poznata kao centar za očuvanje genetičkih resursa domaćih životinja. Balkanski magarci, podolska govečad i svinje mangulice uživaju na prostranom pašnjaku.

Značajne vrste ptica: mali gnjurac, mali vranac, čapljica, gak, mala bela čaplja, patka njorka, belorepan, eja močvarica, jastreb, lastavičar, grlica, kukavica, kukuvija, utina, kukumavka, zelena žuna, seoski detlić, mali detlić, ćubasta ševa, stepska trepteljka, žuta pliska, mali slavuj, crna crvenorepka, obična travarka, obična grmuša, trstenjak rogožar, veliki trstenjak, obični cvrčić, žuti voljić, siva muharica, senica vuga, rusi svračak, vuga, poljski vrabac, žutarica, batokljun i velika strnadica.