Uvac

Jugoistočno od Beograda, prema granici sa Crnom Gorom, nalaze se krečnjačke litice i poplavljene planinske klisure pokrivene gustim šumama i prostranim alpskim pašnjacima. Ova regija može se istraživati peške ili brodićem koji vozi tokom reke Uvac. Sa 19 vrsta dnevnih grabljivica, i 9 vrsta noćnih, Uvac je definitivno jedan od najboljih mesta za posmatranje grabljivica na centralnom Blakanu. Pored 150 vrsta ptica, ovaj region je takodje dom medvedima, vukovima i risevima.

Značajne vrste ptica: Veliki ronac, Sup (preko 250 jedinki), Suri orao, Orao zmijar, Orao kliktaš, Osičar, Jastreb, Sivi soko, Prdavac, Kamenjarka, Buljina, Ćuk, Leganj, Pupavac, Crna žuna, Siva žuna, Vijoglava, Gorska pliska, Šumska ševa, Planinska lasta, Pećinska lasta, Vodenkos, Planinska crvenorepka, Obična belka, Drozd kamenjar, Šumski zviždak, Kraljić, Siva muharica, Šarena muharica, Ćubasta senica, Siva senica, Mediteranska senica, Dugokljuni puzić, Puzgavac, Rusi svračak, Lešnikara, Zlatna vuga, Žutarica, Zimovka, Batokljun, Krstokljun, Vrtna strnadica, Žutovoljka, Crnogrla strnadica, Planinska strnadica, Velika strnadica