Gornje Podunavlje

Ovaj Specijalni rezervat prirode obuhvata deo međunarodno važnog vodenog staništa koji se proteže duž plavne doline Dunava u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj. Rezervat predstavlja mozaik očuvanih ritova, hrastovih i vrbovo-topolovih šuma, slatinskih livada i pašnjaka okruženih naseljima i oranicama. Posebno vredne su stare poplavne hrastove šume koje nestaju širom Evrope.


Značajne vrste ptica: crna roda, čapljica, gak, kašičar, patka njorka, belorepan, orao kliktaš, osičar, crna lunja, eja močvarica, stepski soko, crna žuna, srednji detlić, mali detlić, grlica, žuta pliska, belovrata muharica, rusi svračak, obični cvrčić i cvrčić potočar.